19 Temmuz 2018 Perşembe

Amacımız

2454 defa okundu

 

Amacımız

Sinir Bilimleri ilgili diğer alanlardaki araştırmalara gerekli desteği sağlamak, her türlü alt yapıyı kurmak ve çalıştırmak. Sinir Bilimleri konularını ilgilendiren her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek. Üniversitede Sinir Bilimleri alanında araştırma ve uygulama yapabilecek elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,


Sinir Bilimleri alanında araştırmalar ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak. Sinir Bilimleri alanındaki araştırma ve uygulamaları teşvik ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. Sinir Bilimleri alanında yapılacak her türlü yayını teşvik etmek, ayrıca kaynak yayınları içeren bir kütüphane kurulması için her türlü yatırımda bulunmak. Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 
 

 

NOROBAM DİLEKÇE